Nabídka přednášek
ekologicko-výchovných

 

 

Následující přednášky jsem realizoval ještě na přelomu tisíciletí. Protože však jsou doplněny diapozitivy, což  současné projekční technice nemůže konkurovat, již řadu let žádná z nich nikde nezazněla. Asi bych si na jejich realizaci v současnosti tedy již netroufl...

Chráněná území České republiky

Představení všech národních parků a většiny Chráněných krajinných oblastí v ČR s uvedením význačné fauny a flóry. Pozornost je věnována především regionu východních Čech, kde mimo uvedených velkoplošných chráněných oblastí jsou představeny také vybrané maloplošné CHÚ (národní přírodní rezervace a památky, přírodní rezervace a památky).

Chráněná území Pardubicka

Představení chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek v okolí Pardubic s uvedením jejich přírodních podmínek, význačných druhů rostlin a živočichů a způsobu ochrany a péče o CHÚ.

Chráněné druhy živočichů v ČR

Přehlídka živočišných druhů, které jsou v České republice podle stávajících zákonů chráněny, s přihlédnutím k jejich ochraně v Evropské unii. Jejich životní prostředí, chování, příčiny ohrožení a možnosti záchrany.

Chráněné druhy rostlin v ČR

Fotografický herbář rostlinných druhů chráněných v ČR dle stávajících zákonů, jejich ekologické nároky, příčiny ohrožení a způsoby ochrany (možnost spojit s předchozím tématem).

Vyhubíme africká zvířata?

Některé globální problémy ochrany přírody a vymírání živočišných druhů jsou demonstrovány na příkladu velkých afrických zvířat.

Proč chránit zvířata?

Pokus o nalezení odpovědi na možná zbytečnou otázku, „když přece zvířata rok 2000 přežila...“.

Hory a jejich květena

Svět hor je známý také jako místo výskytu mnoha zajímavých a nesmírně dekorativních druhů rostlin, na jejichž příkladu jsou demonstrovány specifické životní podmínky horského prostředí.

Netopýři nejsou okřídlené myši

Mít rád krásné zvíře není nic obtížného. Proč však mít v oblibě jakési "létající myši"? Přednáška má za cíl jednak představit tuto specifickou a ohroženou skupinu savců, seznámit s jejich svérázným a zajímavým způsobem života a také ukázat některé nejhojnější druhy z celkem 32 u nás žijících druhů netopýrů.

Přelidnění Země versus ochrana přírody

Většina globálních problémů lidstva je zapříčiněna přelidněním a stále neúměrně rostoucí lidskou spotřebou. Stejně tak je tomu i s ochranou přírody na Zeměkouli...

Národní parky světa

Snaha o ochranu přírody je v současnosti samozřejmostí takřka ve všech zemích světa. Existují však značné rozdíly v důslednosti, pojetí, možnostech a důsledcích. Přednáška má za cíl představit nejznámější nebo nejvýznamnější národní parky Evropy, Asie, Afriky a Severní Ameriky a zdůraznit co chrání, co mají společného a co je odlišuje.

 

Všechny přednášky jsou doplněny sérií diapozitivů (většinou 200-400 ks), některé také autentickými zvukovými nahrávkami. Délka jednotlivé přednášky je obvykle 1  - 2 hodiny, ovšem lze přizpůsobit podmínkám a dohodnout jinak.

 

ZPĚT       NAHORU    

©  Vladimír Lemberk, 2003-2012