Bibliografie

 

Lemberk V., 1980: Kroužek mladých ornitologů. Zář (okresní noviny) z 31.10.1980.

Lemberk V., 1986: Srovnání ornitocenóz smrkových lesů Krkonoš podle stupně poškození imisemi. Prunella, 12(1986): 22-24.

Lemberk V., Lebdušková M., 1988: Bohdanečský rybník a rybník Matka - přírodovědná vycházka. Okr. dům pionýrů a mládeže, Pardubice. 24 str.

Lemberk V., 1988: Pohořím Capatini. Lidé a země, 37(1988), 6: 262-266.

Lemberk V., 1988: Týden v národním parku. Čas. Bulharsko, 2: 25.

Lemberk V., 1989: Minová pole na Calimanu. Čas. Rumunské Karpaty, 7: 9-10.

Lemberk V., 1989: Srovnání ornitocenóz smrkových lesů Krkonoš podle stupně poškození imisemi. Opera Corcontica, 26: 131-143.

Lemberk V., 1989: Avifauna sedimentační nádrže závodu VCHZ Pardubice - Semtín. Panurus, 1: 55-66.

Lemberk V., 1989: Piatra Craiului. Lidé a země, 38(1989), 10: 440-442.

Lemberk V., 1989: V národním parku Pirin. Krkonoše, 22(1989), 6: 26-27.

Lemberk V., 1991: K nejvyšší hoře Sibiře. Turista, 30(1991), 1-2: 15-18.

Lemberk V., 1991: Přírodovědné poznámky z Ruského Altaje. Hory AT, 1991, 4: 10-12.

Lemberk V., 1991: Ekologie domácnosti. Lužský zpravodaj, únor 1991: 3.

Lemberk V., 1991: Ekologie domácnosti. Lužský zpravodaj, březen 1991: 5.

Lemberk V., 1991: Ekologie domácnosti. Lužský zpravodaj, duben 1991: 2.

Lemberk V., 1991: Ekologie domácnosti. Lužský zpravodaj, květen 1991: 3-4.

Lemberk V., 1992: Rumunský Yellowstone. Turista, 31(1992), září 1992: 14-15.

Lemberk V., 1992: Rumunský Yellowstone. Hory, 1992, 4: 4-5.

Lemberk V., 1992: Znáte Mehedinti? Hory, 1992, 5-6: 19-20.

Lemberk V., 1992: Bahenní sopky v Rumunsku. Geografické rozhledy, 1(1991-1992), 5: 105.

Lemberk V., 1993: Hoholka na Labi. Pardubický Kurýr, 2, 38: 4.

Lemberk V., 1993: Vliv antropických zásahů na ornitocenózu okolí Pardubic v letech 1976-1988. Panurus, 5: 3-23.

Lemberk V., 1993: Od Jasini do Aše republika je naše (1). Turista, 32(1993), 4: 14-16.

Lemberk V., 1993: Od Jasini do Aše republika je naše (2). Turista, 32(1993), 5: 14-15.

Lemberk V., 1993: Za obyvateli delty. Geografické rozhledy, 2(1992-1993), 4: 106-107.

Lemberk V., 1993: Nová chráněná území v okolí Luže. Lužský zpravodaj, listopad 1993: 4.

Lemberk V., 1993: Výlet do starých časů. Nika, 14(1993), 3: 374-375, 385.

Lemberk V., 1994: Africký sen. Turistika a hory, 2(1994), 1: 13-14.

Lemberk V., 1994: Jak lacino do rumunských hor? Turista, 33(1994): 6-7.

Lemberk V., 1994: Památné stromy v Luži. Lužský zpravodaj, duben 1994: 4-5.

Lemberk V., 1994: ...a kdeže je dnes na Labi kajka mořská... Pardubické noviny, 28.2.1994.

Lemberk V., 1994: Dravců bývalo podstatně více. Pardubické noviny, 1.3.1994.

Lemberk V., 1994: Holubi obžalobou lidstva. Pardubické noviny, 2.3.1994.

Lemberk V., 1994: Labe a okolí hostí v zimě severské ptáky. Pardubické noviny, 3.3.1994.

Lemberk V., 1994: Ptáci, kteří přinášejí zimu (1). Pardubické noviny, 4.3.1994.

Lemberk V., 1994: Ptáci, kteří přinášejí zimu (2). Pardubické noviny, 8.3.1994.

Lemberk V., 1994: Soví houkání na zámku. Pardubické noviny, 12.4.1994.

Lemberk V., 1994: Příbuzní Tuarégů. Geografické rozhledy, 3(1993-1994), 5: 130-131.

Lemberk V., 1994: Jak do rumunských hor? Turistika a hory, 2(1994), 3: 12-13.

Lemberk V., 1994: Sovy a jejich význam. Východočeské muzeum, Pardubice. 20 stran.

Lemberk V., 1994: K nejvyšší hoře Sibiře. Montana, 4(1994), 1: 6-7.

Lemberk V., 1994: Obratlovci přírodní rezervace Střemošická stráň. Vč. sb. přír. - Práce a studie, Pardubice, 2: 67-80.

Lemberk V., 1995: Zpráva o cestě do starých časů. Geografické rozhledy, 4(1994-1995), 4: 108.

Lemberk V., 1995: Kavkaz pohledem lingvisty. Turistika a hory, 3(1995), 1: 12.

Lemberk V., 1995: Kolem nejvyšší hory Sibiře. Geografické rozhledy, 5(1995-1996), 2: 44-45.

Lemberk V., Fejfar M., 1995: Obratlovci přírodní památky Kusá hora u Luže (o. Chrudim). Vč. sb. přír. - Práce a studie, Pardubice, 3: 109-132.

Lemberk V., 1995: Hnízdní výskyt hýla rudého (Carpodacus erythrinus) ve východních Čechách v letech 1993-1994. Panurus, 6: 73-82.

Lemberk V., 1995: Husa velká (Anser anser) hnízdní na Pardubicku. Panurus, 6: 97-98.

Lemberk V., 1995: Neobvyklé hnízdění střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) uvnitř lidské stavby. Panurus, 6: 109-110.

Lemberk V., 1995: Znaky velkoplošných zvláště chráněných území České republiky. Ms. - dep. in Ústav životního prostředí Univ. Karlovy. 12 stran.

Lemberk V., 1996: Obratlovci přírodní rezervace Maštale (okr. Chrudim). Vč. sb. přír. - Práce a studie, Pardubice, 4: 123-136.

Lemberk V., Růžička M., 1996: Výsledky tříletého ornitologického průzkumu nivy řeky Svratky u Křižánek (okr. Žďár nad Sázavou). Panurus, 7: 43-48.

Lemberk V., 1996: Naučná stezka Údolí Doubravy u Chotěboře. Turistika a hory, 4(1996), 1: 13.

Lemberk V., 1996: Na Labi jsou vzácní hosté z dalekého severu. Pardubické noviny, 9.2.1996.

Lemberk V., 1996: Na neklidných perutích dravého sokola. Pardubické noviny, 29.4.1996.

Lemberk V., 1996: Ornitolog JUDr. František Obhlídal a Východočeské muzeum. Zpravodaj Východočeské pobočky ČSO, 18: 3-4.

Lemberk V., 1996: Vyprahlé království. Magazín Koktejl, 5(1996), 4: 136-144.

Lemberk V., 1997: Nová chráněná území na Altaji. Časopis Ochrana přírody, 52(1997), 10: 22-26.

Lemberk V., 1997: Hýl rudý a jeho hnízdní prostředí. Živa, 3: 136-137.

Lemberk V., 1997: Zpráva o terénním výzkumu a odchytu ptáků v oblasti Meandry Svratky. Cinclus, Žďár nad Sázavou, 13: 8-11.

Lemberk V., 1997: Na hnízdišti husice rezavé. Živa, 1: 41-42.

Lemberk V., 1997: Avifauna mrtvého labského ramene „Polabiny“ v Pardubicích. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 5: 141-148.

Lemberk V., 1997: Obratlovci navrhovaného přírodního parku „Údolí Krounky“ v okrese Chrudim. . Vč. sb. přír. - Práce a studie, 5: 159-166.

Lemberk V., 1997: Hohol severní hnízdil na Bohdanečském rybníku (o. Pardubice). Panurus, 8: 53-54.

Lemberk V. /ed./, 1997: Ornitologická pozorování. Panurus, 8: 61-65.

Rejl J., Bárta F., Lemberk V., 1997: Výsledky zimního sčítání letounů v Páterově a Podolské jeskyni u Vápenného Podola. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 5: 167-170.

Lemberk V., 1997: Příroda na Pardubicku dříve a nyní. Východočeské muzeum, Pardubice. 100 str.

Lemberk V., 1997: Příroda Pardubicka dříve a nyní až do září. Pardubické noviny, 14.6.1997.

Lemberk V., Středová K., Kalousková N., 1998: Vývoj hnízdní populace havrana polního v chrudimsko-pardubické aglomeraci. Panurus, 9: 41-52.

Lemberk V. /ed./, 1998: Ornitologická pozorování. Panurus, 9: 125-127.

Lemberk V., 1998: Město zpívajících kol. Magazín Koktejl, 6: 166-167.

Lemberk V., 1998: Obratlovci zájmového území Hesiny u Lešan. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6: 133-144.

Lemberk V., 1998: Zpráva o terénním výzkumu a odchytu ptáků v oblasti Meandry Svratky v roce 1998. Cinclus, 14: 10-13.

Lemberk V., 1998: Jak jsem potkal jeřábky. Almanach Klubu milovníků dálkových pohledů. Dědová, 1998: 52-53.

Lemberk V., Rejl J., 1998: Netopýr pestrý (Vespertilio murinus) ve východních Čechách. Lynx, 29: 63-67.

3 x článek v Pardubických novinách a Pernštejnu (výstava + přednášky)

Lemberk V., Vorel P., 1999: Opatovický kanál - stavebně-historický, technický a přírodní klenot Pardubicka. Okresní úřad, Pardubice, 36 stran.

Lemberk V., 1999: Výskyt mihule potoční (Lampetra planeri) v okrese Chrudim. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7: 153-155.

Lemberk V., 1999: Antropické vlivy na ornitocenózu mrtvých ramen Labe v Pardubicích v průběhu dvaceti let. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7: 129-142.

Lemberk V., 1999: Ptáčníkův den. Magazín Koktejl, 3: 98-101.

Lemberk V., 1999: Národní parky Indie 1-3. Živa, 47/4: 188-191.

Lemberk V., 1999: Národní parky Indie 4-5. Živa, 47/5: 236-238.

Lemberk V., 1999: Altaj. Lidé a země, 48/2: 68-73.

Lemberk V., 1999: Sháníte pštrosí vejce?. Turistika a hory, 5-6: 30-31.

Lemberk V., 1999: Zápis z členské schůze VČP ČSO konané 20.3.1999 ve VČM na zámku v Pardubicích. Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při VČM v Pardubicích, 25: 3-4.

Rejl J., Lemberk V., 1999: Výsledky ornitologického inventarizačního výzkumu okolí obce Semín. Ms. - dep. in VČP ČSO a RŽP OkÚ Pardubice, 21 str.

Lemberk V., Faltysová H., 1999: Památné stromy v okrese Pardubice. Zpravodaj kronikářů, Východočeské muzeum, Pardubice, 1: 6.

Lemberk V., 1999: Struktura hnízdní ornitocenózy přírodní rezervace Zbytka (o. Náchod) v roce 1999. Ms - dep. in Referát životního prostředí OkÚ Náchod.

Lemberk V., 1999: Struktura hnízdní ornitocenózy přírodní rezervace Dubno (o. Náchod) v roce 1999. Ms - dep. in Referát životního prostředí OkÚ Náchod.

2 x článek v Pardubických novinách a Pernštejnu (výstava Život pod hladinou)

Lemberk V., 2000: Východočeský víkendový výzkumný tábor "Polabí 1999". Ptačí svět, 7 (2): 8.

Lemberk V., 2000: Chráněná území okresu Pardubice. Zpravodaj kronikářů, Východočeské muzeum, Pardubice, 2: 6-7.

Lemberk V., 2000: Dvanáct příběhů muzejních sbírek v Pardubicích - 3. O jednom vyhubeném ptačím druhu. Pardubické noviny, 19.2.2000: 14.

Lemberk V., 2000: Vyprahlé království. Geographic Camera, 24: 66-73.

Lemberk V. /ed./, 2000: Ornitologická pozorování. Panurus, 10: 141-147.

Lemberk V., Voříšek P., 2000: Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích. Skládačka, 6 str.

Lemberk V., 2000: Zápis z  členské schůze Východočeské pobočky ČSO konané 27. listopadu 1999 ve Vč. muzeu na zámku v Pardubicích. Zpravodaj VČP ČSO, 26: 3-4.

Lemberk V., 2000: Zápis z  členské schůze Východočeské pobočky ČSO konané 18. března 2000 ve Vč. muzeu na zámku v Pardubicích. Zpravodaj VČP ČSO, 27: 4-5.

Lemberk V., 2001: Obratlovci. In: Mackovčin J. a kol. (eds.): Chráněná území ČR - Pardubicko. AOPK, Praha.

Lemberk V., 2001: Rybníky Pernštejnské soustavy. In: Mackovčin J. a kol. (eds.): Chráněná území ČR - Pardubicko. AOPK, Praha.

Lemberk V., 2001: Obratlovci okresu Chrudim. Východočeské muzeum, Pardubice. 248 stran.

Lemberk V., 2001: Přírodní památka Hrozná u Opatovic nad Labem. Opatovice dnes, 3 (2001)/1: 8.

Rejl J., Lemberk V., 2001: Přírodní rezervace Baroch - významná lokalita vodních a mokřadních živočichů. Mokřady 2000 - sborník z konference, Olomouc: 123-125.

Lemberk V., 2001: Srovnání ornitocenóz čtyř lužních lesů ve východních Čechách. Panurus, 11: 69-79.

Bělka T., Lemberk V. /eds./, 2001: Ornitologická pozorování. Panurus, 11: 149-155.

Lemberk V., 2001: Avifauna NPR Bohdanečský rybník - srovnání po 20 letech. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9: 159-166.

Lemberk V., 2001: Obratlovci přírodní rezervace Anenské údolí u Skutče. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9: 135-147.

Lemberk V., 2001: Výskyt a rozmnožování mloka skvrnitého ve Střítežské rokli na Chrudimsku. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9: 167-168.

Málková J., Lemberk V., 2001: Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9: 109-127.

Lemberk V., 2001: Zápis z členské schůze Východočeské pobočky ČSO konané 2. prosince 2000 ve VČ muzeu na Zámku v Pardubicích. Zpravodaj Východočeské pobočky ČSO, Pardubice, 28: 2-3.

Lemberk V., 2001: Zápis z členské schůze Východočeské pobočky ČSO konané 3. března 2001 ve VČ muzeu na Zámku v Pardubicích. Zpravodaj Východočeské pobočky ČSO, Pardubice, 29: 2-3.

Lemberk V., 2002: Národní park Govind. Lidé a Země, 51(2002), 1: 24-29.

Lemberk V., Rejl J., Veselý J., 2002: Kolpík bílý (Platalea leucorodia) v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. Zprávy ČSO, 54: 22.

Lemberk V., 2002: Zimoviště netopýrů v Železných horách a na Rychnovsku. Vespertilio, 5: 163-169.

Lemberk V., 2002: Zápis z členské schůze Východočeské pobočky ČSO konané 8. prosince 2001 ve VČ muzeu na Zámku v Pardubicích. Zpravodaj Východočeské pobočky ČSO, Pardubice, 30: 2-3.

Lemberk V., Bárta F., 2002: Monitoring zimovišť letounů (Chiroptera) v okrese Chrudim v období let 1993-2002. Ms. - dep. in Ref. ŽP OkÚ Chrudim. 25 str.

Málková J., Lemberk V., 2002: Národní hřebčín v Kladrubech n. L. očima biologů. Zahrada - park - krajina, 5 (2002): 22-25.

Bělka T., Lemberk V. /eds./, 2002: Ornitologická pozorování. Panurus, 12: 93-102.

Lemberk V., 2002: Zápis z členské schůze Východočeské pobočky ČSO konané 16. března 2002 ve VČ muzeu na Zámku v Pardubicích. Zpravodaj Východočeské pobočky ČSO, Pardubice, 31: 3.

Lemberk V., 2003: Zápis z členské schůze Východočeské pobočky ČSO konané 7. prosince 2002 ve VČ muzeu na Zámku v Pardubicích. Zpravodaj Východočeské pobočky ČSO, Pardubice, 32: 2-5.

Lemberk V., Hanák F., 2003: Další taxidermické doklady holuba stěhovavého (Ectopistes migratorius) v České republice. Zprávy MOS, 61(2003): 63-66.

Lemberk V., 2003: Chraňme „létající myši“. Zpravodaj obcí Zdechovice a Spytovice, 8 (2003), 1: 13-15.

Lemberk V., 2003: Ohrožený tabon přilbový ze Sulawesi. Živa, 51 (2003), 1: 35-36.

Lemberk V., 2003: Chráněné „létající myši“. Brandýské listy, 3/2003: 13-15.

Remešová B., Lemberk V., 2003: Kde se žije pro smrt. Koktejl, 4/2003: 120-126.

Lemberk V., 2003: Keoladeo – indický ptačí ráj. Ptačí svět, 2/2003: 12.

Lemberk V., 2003: V rodině Zanskárce Stenzina. Lidé a Země, 7/2003: 12-16.

Lemberk V., 2003: Zápis z členské schůze Východočeské pobočky ČSO konané 7. prosince 2002 ve VČ muzeu na Zámku v Pardubicích. Zpravodaj Východočeské pobočky ČSO, Pardubice, 32: 2-5.

Lemberk V., 2003: Qingping – čekání na smrt. Koktejl, 10/2003: 44-52.
Jasso L., Lemberk V., 2003: Pozdní výskyt ťuhýka obecného (Lanius collurio) v severovýchodních Čechách. Panurus, 13: 97-98.

Lemberk V., 2004: Obratlovci okresu Chrudim – doplněk 1. Vč. sbor. přír. – Práce a studie, 11 (2004): 123-126.

Lemberk V., 2004: Kroužkování ptáků. Novinky, 6 (2004): 19.

Lemberk V., 2004: Raflésie. Magazín Koktejl, 9 (2004): 132-135.

Lemberk V., 2004: Netopýři (Chiroptera) východních Čech. Lynx (Praha), n. s., 35: 17-86.

Kobetič P., Pavlík T., Šulc I. a kol., 2005: Chrudim – vlastivědná encyklopedie. Milpo Media, Praha. 248 stran. (hesla hmyz, ptáci, ryby, savci, zvířata). ISBN 80-903481-4-9

Lemberk V., 2005: Ostrov zapomenutých lidojedů. Vydavatelství Akcent, Třebíč. 246 stran. ISBN 80-7268-342-X

Lemberk V., Veselovská V., 2005: Stálá expozice Příroda východního Polabí. Věstník AMG, 1 (2005): 15-16.

Lemberk V., 2005: Odplavení orangutani. Lidé a země, 3 (2005): 78-81.

Lemberk V., 2005: Wallacea – svět podivných zvířat. Magazín Koktejl, 4 (2005): 84-94.

Lemberk V., 2005: Život na Srí Lance jde dál. Lidé a Země, 6 (2005):  66-69.

Lemberk V., 2005: Pivař z Bornea. Magazín Koktejl, 7-8 (2005): 90-94.

Lemberk V., 2005: Rumunský Yellowstone. Magazín Cestopisy, 3 (2005): 22-24.

Lemberk V., 2005: Na treku v zemi Toradžů. Lidé a Země, 12 (2005): 18-24.

Mlíkovský J., Lemberk V., 2006: Josef Musílek – český ornitolog a legionář na Sibiři. Východočeské muzeum, Pardubice. 198 stran. ISBN: 80-86046-90-7

Lemberk V., 2006: Obratlovci lomu u Předhradí na Chrudimsku. Vč. sbor. přír. – Práce a studie, 13 (2006): 193-201.

Anděra M., Krejča F., Lemberk V., Zbytovský P., 2006: Nález netopýra brvitého (Myotis emarginatus) na Táborsku. Vespertilio, 9-10: 217-218.
Bárta F., Lemberk V., 2006: Plazi Pardubického kraje. Spolek pro ochranu mokřadů, Pardubice, 16 stran.
Lemberk V., 2006: Sariska – kraj z Knihy džunglí. Lidé a Země, 6 (2006): 46-49.
Lemberk V., 2006: Lemur je tabu. Magazín Koktejl, 9: 22-33.

Castells A., Lemberk V., 2006: Eslovenia. National Geographic – Viajes, Madrid, 72 (2006): 66-76.

Lemberk V., 2006: Bydlí s námi v našich domech. Skládačka. Pardubický kraj, Pardubice. 10 stran.

Lemberk V., 2006: Ptačí chřipka? Bublina. MF Dnes, 9.3.2006: C3.

Veselovská V., Šura J., Lemberk V., Dolanský J., Šafářová L., 2007: Příroda východního Polabí. Průvodce stálou expozicí. Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice. 55 stran. ISBN 978-80-86046-96-9.

Lemberková M., Lemberk V., 2007: Obratlovci Pardubického kraje – Natura 2000. Skládačka. Pardubický kraj, Pardubice. 12 stran.

Lemberk V., 2007: Domy versus ptáci. Čas. Ptačí svět, 2/2007: 18.

Lemberk V., 2007: Lemuři jsou moji miláčci. Čas. Sky, březen/duben 2007: 78-80.

Bárta F., Lemberk V., 2007: Obojživelníci Pardubického kraje. Spolek pro ochranu mokřadů, Pardubice, 12 stran.

Lemberk V., 2007: Obojživelné osady. Čas. Lidé a země, 5 (2007): 52-56.

Lemberk V., 2007: Josef Musílek – voják, který maloval ptáky. Deník, 20.2.2007: 12.

Lemberk V., 2007: Každé oko jinam. Magazín Koktejl, 2 (2007): 80-87.

Lemberk V., 2007: Pardubice zdobí exotické kachny. Deník, 10.2.2007: 16.

Lemberk V., 2007: U Pardubic spí havrani celých východních Čech. Deník, 9.1.2007: 9.

Lemberk V., 2008: Obratlovci. In: Růžičková Z. et al., 2008: Králický Sněžník. Pardubický kraj, Pardubice. 52 stran. ISBN 978-80-87051-37-5.

Lemberk V., 2008: Nález mateřské kolonie netopýra pestrého (Vespertilio murinus) v Železných horách. Vespertilio, Praha, 12: 83-84.

Lemberk V., Bárta F., Miles P., 2008: Vysoký věk u netopýra velkého (Myotis myotis) v České republice. Vespertilio, Praha, 12: 81-82.

Lemberk V., 2009: Obratlovci přírodní rezervace Bošínská obora (okres Ústí n. Orl.). Vč. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 16: 157-172.

Lemberk V., 2009: Doma už jsou skřivani... Deník Právo 10.3.2009.

Lemberk V., 2009: Přehrada Pařížov. Pramen, 3-4: 6.

Lemberk V., 2009: VVT Kolem Opatovického kanálu. Zpravodaj VČPČSO, 49: 4.

Anděra M., Lemberk V., Zbytovský Z., 2010: Drobní savci Svitavské pahorkatiny. Lynx (nová serie), Praha, 41: 95-143.

Lemberk V., 2010: Obratlovci přírodního parku a EVL Lanškrounské rybníky (o. Ústí n. Orl.). Vč. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 17: 195-208.

Lemberk V., 2010: Hamá – město zpívajících kol. Čas. Velbloud, 1/2010: 22-23.

Lemberk V., 2010: Baobaby – obézní stromy. Čas. Travel Focus, 2/2010: 28-31.

Lemberk V., 2010: Havran polní (Corvus frugilegus) ve východních Čechách – historie a současnost hnízdění. Sborník abstraktů z konference „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V“. Dlouhý, 22.-24.10.2010: 28-29.

Lemberk V., 2011: Madagaskar – osmý světadíl. Akcent, Třebíč. 144 stran. ISBN 978-80-7268-829-6.

Lemberk V., 2011: Hnízdění havrana polního (Corvus frugilegus) ve východních Čechách – historie a současnost. Panurus, 20: 43-68.

Lemberková M., Seidlová J., Lemberk V., 2012: Přírodní rezervace a přírodní památky Pardubického kraje – okres Ústí nad Orlicí. Pardubický kraj. 16 stran. ISBN 978-80-87769-00-3.

Gutzerová N., Lemberk V., 2012: Pexeso – Kam za přírodou v Pardubickém kraji. Altus o. s., Chrudim. 10 stran.

Vránová S, Lemberk V., Hampl R., 2012: Mapavanije ptušak goroda Pardubice (Uschodnaja Čechija). Subbuteo, Minsk, 15: 33-36. – v běloruštině

Lemberk V., 2012: Obratlovci labského ramene Votoka na Pardubicku. Vč. sbor. přír. – Práce a studie, 19: 195-206.

Lemberk V., 2012: Madagaskar – plavba na Curnicu. Čas. Travelfocus, 2/2012: 56-61.

Lemberk V., 2012: Výskyt zajímavějších druhů savců ve východních Čechách, 2005-2012 (Mammalia). Lynx, n. s. (Praha), 43: 113-136.

Lemberk V., 2012: Madagaskar - Erotika na hrobech. Magatín Koktejl, 5 (2012): 80-84.

Dolanský J., Lemberk V., 2013: Šance pro motýly. Skládačka. Východočeské muzeum, Pardubice. 6 stran.

 

ZPĚT       NAHORU

©  Vladimír Lemberk, 2003-2013